Podziel się tym
  • Podziel się tym

Definicja

Podróż zagraniczna - czas dojazdu/powrotu i pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego

Strefy geograficzneEuropa:  kontynent europejski na zachód od Gór Ural wraz z przyległymi wyspami a także kraje pozaeuropejskie sąsiadujące z Morzem Śródziemnym (z wyłączeniem Algerii, Izraela, Jordanii oraz Libii). Świat - cały świat z wyjątkiem podróży do, przez lub na terytorium następujących krajów: Afganistanu, Kuby, Iraku, Liberii oraz Sudanu.

Suma ubezpieczenia - wskazana w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności AIG za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia

Amatorskie uprawianie sportu - aktywność Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka

Amatorskie nurkowanie – niezawodowe i niewyczynowe nurkowanie z aparatem oddechowym (akwalungiem) maksymalnie do 18 metrów głębokości

Amatorskie uprawianie narciarstwa lub snowboardu – niezawodowe i niewyczynowe uprawianie narciarstwa lub snowboardu po wyznaczonych trasach

Dokument ubezpieczenia – polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia